Reglement

 1. Na sluitingsdatum blijft het inschrijfgeld te allen tijde verschuldigd conform het Algemeen Wedstrijdreglement.  Art.43
 2. Een dierenarts verklaring wordt door ons niet geaccepteerd.
 3. Bij afmelding na de sluitingsdatum, graag per omgaande het betreffende startgeld overmaken op bankrekening  IE38SUMU99036510703892 tnv. PSV.de Water-Poorters (CH Sneek) met vermelding van je naam en paard. Wanneer wij u hiervoor een factuur  moeten zenden zullen wij 2,50 administratiekosten in rekening brengen.
 4. Bij niet afmelden van je start wordt er 5,00 administratiekosten in rekening gebracht op de factuur.
 5. Er zal worden gereden met toestemming en onder auspiciën van de KNHS.  In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de Federatievertegenwoordiger eventueel in overleg met de organisatie.
 6. Rubrieken kunnen in handicap verreden worden. (art.5)
 7. De behaalde resultaten komen wel voor puntenregistratie in aanmerking als dit is aangegeven in het programma.
 8. De organisatie Stichting Concours Hippique Sneek is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen, opgelopen of overkomen aan deelnemers, medewerkers, paarden, bezoekers of materiaal. Een ieder neemt deel of is aanwezig op  eigen risico.
 9. Prijswinnaars moeten hun prijs persoonlijk afhalen. 
 10. Prijzen die op de wedstrijddagen niet worden afgehaald worden niet nagestuurd. Deze gaan terug naar de organisatie.

 11. U dient een geldig paspoort bij je paard/pony te hebben, en de juiste inentingen.
 12. Alle deelnemers dienen op de aangegeven tijden startklaar aanwezig te zijn. Men dient zich te houden aan de aanwijzingen van de ringmeesters; bij verzuim volgt onherroepelijk uitsluiting van deelname.

 13.  Gedurende het concours is de oefenring uitsluitend toegankelijk voor de deelnemende paarden van het concours.

 14.  U mag uw paard enkel op de aangegeven plaats longeren. Dus niet op het in rij terrein en tussen de trailers.
 15.  Deelnemers dienen rekening te houden met de mogelijkheid tot controle op het gebruik van ongeoorloofde middelen en medicijnen.

 16.  Heb je vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier.